Regulamin

1. Warunki korzystania z serwisu pgier.pl

1.1. Korzystanie z serwisu pgier.pl jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności serwisu. 1.2. Serwis pgier.pl przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, lub niepełnoletnich, którzy uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów na korzystanie z serwisu. 1.3. Korzystanie z serwisu pgier.pl jest bezpłatne. 1.4. Serwis pgier.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i polityki prywatności w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

2. Obowiązki użytkowników

2.1. Użytkownicy serwisu pgier.pl zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. 2.2. Użytkownicy serwisu pgier.pl zobowiązani są do nieumieszczania na stronie treści obraźliwych, wulgarnych, propagujących przemoc, dyskryminujących, naruszających prawa autorskie lub inne przepisy prawa. 2.3. Użytkownicy serwisu pgier.pl zobowiązani są do nieumieszczania na stronie treści reklamowych oraz spamu. 2.4. Użytkownicy serwisu pgier.pl zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i dobrych obyczajów w grach przeglądarkowych.

3. Odpowiedzialność za treści umieszczone przez użytkowników

3.1. Serwis pgier.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronie. 3.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie na stronie. 3.3. Serwis pgier.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczonych przez użytkowników, które naruszają postanowienia regulaminu lub polityki prywatności.

4. Odpowiedzialność za działanie serwisu

4.1. Serwis pgier.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i jakość usług. 4.2. Serwis pgier.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy w działaniu serwisu, utratę danych lub inne szkody wynikłe z korzystania z serwisu.

5. Prawa autorskie

5.1. Serwis pgier.pl szanuje prawa autorskie i nie umieszcza na stronie treści, które naruszają prawa autorskie innych podmiotów. 5.2. Użytkownicy serwisu pgier.pl zobowiązani są do szanowania praw autorskich i nieumieszczania na stronie treści, które naruszają prawa autorskie innych podmiotów. 5.3. Jeśli użytkownik zauważy naruszenie swoich praw autorskich, może zgłosić to na adres email: [adres email].

6. Zmiany w serwisie

6.1. Serwis pgier.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartości serwisu, w tym usuwania gier przeglądarkowych, dodawania nowych gier przeglądarkowych lub zmiany zasad korzystania z serwisu. 6.2. Serwis pgier.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu na czas nieokreślony, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin oraz polityka prywatności stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a serwisem pgier.pl. 7.2. W przypadku sporu pomiędzy użytkownikiem a serwisem pgier.pl, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji. 7.3. W przypadku braku porozumienia pomiędzy użytkownikiem a serwisem pgier.pl, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny. 7.4. Regulamin i polityka prywatności obowiązują od dnia publikacji na stronie pgier.pl.