Polityka Prywatności dla serwisu pgier.pl

Polityka prywatności serwisu pgier.pl reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z serwisu.

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest [nazwa firmy], z siedzibą w [adres firmy]. 1.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, użytkownik może kontaktować się z administratorem na adres email: [adres email].

2. Dane osobowe zbierane przez serwis

2.1. Serwis pgier.pl zbiera następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres email, adres IP oraz inne dane zbierane automatycznie przez serwer serwisu. 2.2. Dane zbierane automatycznie przez serwer serwisu to między innymi: przeglądarka internetowa, system operacyjny, adres strony internetowej, z której użytkownik wszedł na serwis oraz data i czas korzystania z serwisu.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe użytkowników serwisu pgier.pl są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z serwisu oraz w celach marketingowych, w tym przesyłania newslettera. 3.2. Dane osobowe użytkowników serwisu pgier.pl są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika oraz w celach związanych z realizacją umowy o korzystanie z serwisu.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Serwis pgier.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę danych osobowych użytkowników. 4.2. Serwis pgier.pl nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji umowy o korzystanie z serwisu lub na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. 4.3. Serwis pgier.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych użytkowników organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Prawa użytkowników w zakresie danych osobowych

5.1. Użytkownik serwisu pgier.pl ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. 5.2. Użytkownik serwisu pgier.pl ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. 5.3. Użytkownik serwisu pgier.pl ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Cookies

6.1. Serwis pgier.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz w celach statystycznych. 6.2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i służą m.in. do zapamiętania preferencji użytkownika oraz ułatwienia korzystania z serwisu. 6.3. Użytkownik serwisu pgier.pl może w każdym momencie wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania z serwisu.

7. Zmiany w polityce prywatności

7.1. Serwis pgier.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. 7.2. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce prywatności, użytkownicy serwisu zostaną poinformowani o zmianach za pomocą powiadomienia na stronie serwisu lub za pomocą wiadomości email. 7.3. Korzystanie z serwisu pgier.pl po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności oznacza akceptację zmian przez użytkownika.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu serwisu pgier.pl. 8.2. W sprawach nieuregulowanych w polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego. 8.3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia publikacji na stronie pgier.pl.